Disclaimer

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden vanaf 16/08/2023

Artikel 1 – Identificatie van de Verkoper

De Verkoper is: Agricon - Boomschorsweg 20, 2490 Balen met BTW/TVA BE 0461.486.408 en met bankrekeningnummer ING IBAN BE29 3632 3020 2864

De klant kan ons bereiken op het nummer 014/14.32.67, via het contactformulier onder de rubriek ‘contacteer ons’ of via webshop@agricon.be

Artikel 2 – Draagwijdte

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna genoemd ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op de internetverkoop van artikelen uit het assortiment van de Agricon webshop.

Deze Voorwaarden worden aangevuld door de voorwaarden vermeld op de achterzijde van de factuur. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren voor de internetverkoop de huidige Voorwaarden.

Door plaatsing van zijn bestelling aanvaardt de klant deze Voorwaarden. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook onwettig of onuitvoerbaar is, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.

De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands of in het Frans, naargelang de keuze van de klant. De klant kan zich niet beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

Artikel 3 – Wijziging voorwaarden

Agriconshop kan te allen tijde deze Voorwaarden wijzigen.

Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

Elke bestelling na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

Artikel 4 – Aanbod

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld (en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel).

Het aanbod, onder welke vorm ook, wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheidsamengesteld. Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, te algemeen of niet up-to-date is.

Agriconshop is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Fouten zijn altijd mogelijk en als deze ‘ overduidelijk ‘ zijn, is Agriconshop niet verplicht om het overeenkomstig goed te leveren.

Voor meer inlichtingen kan de klant steeds contact opnemen met onze klantendienst via het contactformulier onder de rubriek ‘contacteer ons’ op www.agriconshop.be, webshop@agricon.be of via 014/14.32.67.

Artikel 5 – Totstandkoming internetverkoop

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.agriconshop.be.

De betaling geschiedt vooraf. Bij het ontvangen van de bevestigingsmail komt de koop tot stand.

Agriconshop behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen: bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel bij overmacht.

Artikel 6 – Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief BTW en taksen.

Eventuele bijkomende leverings- en/of andere administratieve kosten, worden in de artikelinformatie op www.agriconshop.be vermeld.

Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

Artikel 7 – Betaling

De klant kan zijn bestelling betalen via betaalkaarten.

Agriconshop kan in de toekomst de betalingsmogelijkheden uitbreiden, nieuwe betalingsmogelijkheden zullen worden aangeduid op de webshop.

Artikel 8 – Eigendomsoverdracht

De goederen blijven eigendom van Agriconshop tot de volledige betaling ervan. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

Artikel 9 - Leveringsvoorwaarden

Agriconshop is wat betreft de leveringen van artikelen uitsluitend actief in België. Agriconshop levert enkel op Belgisch grondgebied.

Artikel 10 - Retourzendingen

Wanneer de koper binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van onze producten wil afzien van zijn aankoop dan dient hij deze goederen In onbeschadigde, originele en volledige staat terug te zenden samen met kopie van leveringsbon en factuur.

Retourzendingen kunnen mits betaling van de gemaakte kosten door de koper ook door Agricon terug worden opgehaald. Voor retourzendingen van paletten en bigbags dienen we hiervoor een kostprijs van 75 Euro incl BTW aan te rekenen. Deze goederen dienen ook zich ook op een door kooiaap/heftruck bereikbare plaats te bevinden zo niet worden hiervoor extra kosten van 60 euro per uur te worden aangerekend.

Binnen de 10 dagen na ontvangst en/of ophaling van de geretourneerde goederen zullen de betaalde sommen, na aftrek van de gemaakte kosten voor afhaling worden terugbetaald.