Retourbeleid

Wanneer de koper binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van onze producten wil afzien van zijn aankoop dan dient hij deze goederen In onbeschadigde, originele en volledige staat terug te zenden samen met kopie van leveringsbon en factuur.

Retourzendingen kunnen mits betaling van de gemaakte kosten door de koper ook door Agricon terug worden opgehaald. Voor retourzendingen van paletten en bigbags dienen we hiervoor een kostprijs van 75 Euro incl BTW aan te rekenen. Deze goederen dienen ook zich ook op een door kooiaap/heftruck bereikbare plaats te bevinden zo niet worden hiervoor extra kosten van 60 euro per uur te worden aangerekend.

Binnen de 10 dagen na ontvangst en/of ophaling van de geretourneerde goederen zullen de betaalde sommen, na aftrek van de gemaakte kosten voor afhaling worden terugbetaald.